10:00 - 11:00

Technologische ontwikkelingen vanuit NVIDIA & Autodesk en de HP Workstation oplossingen

English version below

 

Ontdek binnen één uur hoe je AI kan toepassen op het gebied van realtime visualisatie, animatie en simulatie. Of je nu werkzaam bent in Architectuur, Retail, Automotive, Engineering, Construction, Design, Broadcasting of Datascience, wij laten je zien hoe je jezelf nog beter kan onderscheiden binnen jouw branche. Bovendien brengen wij je op de hoogte van de allerlaatste technologische ontwikkelingen vanuit NVIDIA, Autodesk en de nieuwste HP Workstation oplossingen.

Onderstaand een greep uit de bespreekpunten:

  • Omniverse & Unity Technologies ’s werelds toonaangevende realtime 3D-ontwikkelingsplatform wordt getoond i.s.m. Autodesk oplossingen;
  • De nieuwste Max en Maya toepassingen, Ontwerp visualisatie toepasbaar voor iedere gebruiker;
  • Locatie onafhankelijk werken vanuit Z-Central met de nieuwste High-End Workstation oplossingen;
  • Vanuit NVIDIA worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van software uiteengezet en GPU Visualization die tijdens de GTC (GPU Technology Conference) in maart aangekondigd worden;
  • Live mogelijkheid om de interactie aan te gaan en vragen te stellen.

Met interessante sprekers:

Oskar Bednarek – RTX sales specialist bij NVIDIA
Als oplossingsarchitect ligt de primaire focus van Oskar op het helpen van klanten en ondersteunende partners op het gebied van NVIDIA-technologie. Met meer dan 15 jaar ervaring in IT kan Oskar organisaties analyseren en adviseren over hun IT-visie en -strategie in het algemeen en hun GPU-infrastructuur in het bijzonder. Hij richt zich op het leveren van slimme oplossingen, waardoor mensen productief kunnen werken met een uitstekende gebruikerservaring. Oskar brengt ervaring mee in de computerruimte van de eindgebruiker en weet functionele vereisten te vertalen naar technische oplossingen die aan de verwachtingen voldoen.

Mickel Van den Bussche – Product Manager Workstations BeNeLux bij HP
Mickel Van den Bussche is sinds jaren een vaste kracht in het high end computing landschap in België en Luxemburg. Met een terdege begrip van de systeemvereisten van ISV-applicaties, en zijn diepgaande kennis van het Z/HP gamma stuurt hij, samen met een team van professionals, reeds jaren de gebruikers naar de juiste oplossing voor hun gebruik. Steeds met de optimale klanttevredenheid als ultiem motto.

Jean-Pierre van Gastel – Autodesk & Unity certified Instructor
Hij begon zijn loopbaan als CNC-frezer in een fabriek en werkte later als AutoCAD-tekenaar. Gedurende 28 jaar was hij werkzaam voor de distributie van Autodesk, waarbij hij onder andere de hele wereld afreisde om lezingen te geven. Hij heeft veel ervaring opgedaan in het gebruik van Autodesk-software, en heeft zich ook gecertificeerd als instructeur voor Unity. Nu is hij actief als freelance Autodesk en Unity gecertificeerd instructeur en werkt hij twee dagen per week voor HP – NVIDIA.

Laat je inspireren en schrijf nu in voor het webinar op donderdag 20 april van 10.00 tot 11.00 uur. 

 

English version

Discover within 1 hour what you can use now through. AI and can design with real-time visualization, animation and simulation. Whether you work in Architecture, Retail, Automotive, Engineering, Construction, Design, Broadcasting or Datascience, we show you how you can distinguish yourself even better within your industry. In addition, we inform you about the very latest technological developments from NVIDIA, Autodesk and the latest HP Workstation solutions.

What can you expect as a minimum?

  • Omniverse & Unity Technologies the world’s leading real-time 3D development platform is showcased in collaboration with Autodesk solutions;
  • The latest Max and Maya applications; Design visualization applicable for every user.
  • Work location independent from Z-Central with the latest High-End Workstation solutions;
  • NVIDIA explains the latest developments in software and GPU Visualization, which will be canceled during the GTC (GPU Technology Conference) in March.
  • Live opportunity to interact and ask questions.

 

Be inspired and register now for the online talk show on Thursday, April 20 from 10 a.m. to 11 a.m.

With interesting speakers:

Oskar Bednarek – RTX sales specialist at NVIDIA
As a solution architect, Oskar’s primary focus is on helping customers and support partners on NVIDIA technology. With more than 15 years of experience in IT, Oskar can analyze and advise organizations on their IT vision and strategy in general and their GPU infrastructure in particular. He focuses on delivering smart solutions, enabling people to work productively with an excellent user experience. Oskar brings experience to the end user’s computer room and knows how to translate functional requirements into technical solutions that meet expectations.

Mickel Van den Bussche – Product Manager Workstations BeNeLux
Mickel Van den Bussche has been a permanent force in the high-end computing landscape in Belgium and Luxembourg for many years. With a thorough understanding of the system requirements of ISV applications, and his in-depth knowledge of the Z/HP range, he, together with a team of professionals, has been steering users to the right solution for their needs for years. Always with optimal customer satisfaction as the ultimate motto.

Jean-Pierre van Gastel – Autodesk & Unity certified Instructor
He started his career as a CNC miller in a factory and later worked as an AutoCAD draftsman. For 28 years he worked for Autodesk distribution, which included traveling the world to give lectures. He has gained extensive experience in using Autodesk software, and is also certified as an instructor for Unity. Now he is active as a freelance Autodesk and Unity certified instructor and works two days a week for HP – NVIDIA.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Eerstvolgende webinars:

Er staan op dit moment geen webinars gepland.

Sprekers:

Jean-Pierre van Gastel

Autodesk & Unity certified Instructor

Oskar Bednarek

RTX sales specialist bij NVIDIA

Mickel Van den Bussche

Product Manager Workstations BeNeLux bij HP

webinars terugkijken

The art of future proof cybersecurity

Deze displays en accessoires adviseert HP voor een productieve thuiswerkplek

Vorige
Volgende