10:00 - 11:00

Security Webinar: Bescherming zónder detectie met HP Sure Click Enterprise

Honderd procent bescherming tegen malware en dreigingen is een utopie. Als IT-verantwoordelijke doe je er alles aan om systemen veilig te houden. Maar wat als preventie en detectie allebei niet volstaan? Wat is jouw ‘last-line-of-defence’?

94% van alle cybersecurity incidenten beginnen bij een e-mail en dus een endpoint zoals een PC of een tablet. HP biedt met HP Sure Click Enterprise (voormalig Bromium) een overheidswaardige oplossing die bescherming biedt voor Windows PC’s zónder gebruik te maken van detectie. Door binnenkomende processen zoals bestanden, webpagina’s en applicaties ieder in micro-vm’s te draaien kan potentiële malware de rest van het systeem niet infecteren. Deze vorm van hardware gebaseerde isolatie wordt gezien als de ‘last-line-of-defence’ wanneer detectie en preventiesystemen falen. Iedere micro-vm wordt zorgvuldig gemonitord voor gedetailleerde threat analytics en dat alles zonder dat een gebruiker het merkt.

Te mooi om waar te zijn? Ontdek en discuseer mee tijdens het Security Webinar: Bescherming zónder detectie met HP Sure Click Enterprise.

Met interessante sprekers:

Anthony Cox – Information Systems Architect bij HP (presentatie in het Engels)
Anthony heeft een technische achtergrond in telecom en beveiliging met meer dan 25 jaar ervaring. Hij is de afgelopen zeven jaar betrokken geweest bij het ontwerp en de implementatie van klantoplossingen van Virtualisation-Based Security bij Bromium voordat HP het bedrijf overnam om de technologie in het HP Sure Click-product te integreren.

Pieter Schouten – Workplace Consultant bij HP Nederland
Verantwoordelijk voor de Werkplek van de Toekomst visie van HP Nederland en helpt als zodanig Nederlandse corporaties, enterprises en overheden migreren naar de moderne werkplek. Tevens verantwoordelijk voor de beveiliging van de hybride thuiswerkplek.

 

English version

100% protection against malware and threats is a utopia. As an IT manager, you do everything you can to keep systems safe. But what if prevention and detection are both not enough? What is your last line of defence?

94% of all cybersecurity incidents start with an email and therefore an endpoint such as a PC or a tablet. HP offers a government-grade solution with HP Sure Click Enterprise (formerly Bromium) that provides protection for Windows-PC’s without the use of detection. Running incoming processes such as files, web pages and applications each in micro-vm’s prevents potential malware from infecting the rest of the system. This form of hardware-based isolation is seen as the last-line-of-defence when detection and prevention systems fail. Every micro-vm is carefully monitored for detailed threat analytics, all without a user noticing.

Too good to be true? Discover and participate in the Security Webinar: Protection without detection with HP Sure Click Enterprise.

With interesting speakers:

Anthony Cox, Information Systems Architect at HP 
Anthony has a technical background in telecom and security with over 25 years of experience. He was involved in the design and implementation of Virtualisation-Based Security customer solutions at Bromium for the past seven years before HP acquired the company to integrate the technology into the HP Sure Click product.

Pieter Schouten, Workplace Consultant at HP Netherlands (presentation in Dutch)
Responsible for the Workplace of the Future vision of HP Netherlands and as such helps Dutch corporations, enterprises and governments to migrate to the modern workplace. Also responsible for the security of the hybrid home workplace.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Eerstvolgende webinars:

Er staan op dit moment geen webinars gepland.

Sprekers:

Pieter Schouten

Workplace Consultant bij HP Nederland

Anthony Cox

Information Systems Architect bij HP

webinars terugkijken

The art of future proof cybersecurity

Deze displays en accessoires adviseert HP voor een productieve thuiswerkplek

Vorige
Volgende