Als oplossingsarchitect ligt de primaire focus van Oskar op het helpen van klanten en ondersteunende partners op het gebied van NVIDIA-technologie. Met meer dan 15 jaar ervaring in IT kan Oskar organisaties analyseren en adviseren over hun IT-visie en -strategie in het algemeen en hun GPU-infrastructuur in het bijzonder. Hij richt zich op het leveren van slimme oplossingen, waardoor mensen productief kunnen werken met een uitstekende gebruikerservaring. Jits brengt ervaring mee in de computerruimte van de eindgebruiker en weet functionele vereisten te vertalen naar technische oplossingen die aan de verwachtingen voldoen.

As a solution architect, Oskar’s primary focus is on helping customers and support partners on NVIDIA technology. With more than 15 years of experience in IT, Oskar can analyze and advise organizations on their IT vision and strategy in general and their GPU infrastructure in particular. He focuses on delivering smart solutions, enabling people to work productively with an excellent user experience. Oskar brings experience to the end user’s computer room and knows how to translate functional requirements into technical solutions that meet expectations.